TIME

Program

JANUAR 2016

Forberedelse av prosjektaktiviteter for hele skoleåret

FEBRUAR-APRIL 2016

Lage oppgavemoduler, lærers materiale og studentenes arbeidsark
Kjøp av IKT utstyr
Opplæring av lærere
Diskutere innhold og struktur på prosjektets webside
Gradvise innlegging av dokumenter og materiale på en felles nettside

APRIL 2016

Prosjektmøte I Teplice, Tsjekkia
Presentasjon for lærere og studenter ved Teplice Gymnazium om skolen, Nore og Norge
Besøke Teplice Gymnaziums undervisningsarena og biologiske park
Forelesningstimer
Diskutere prosjektmateriale
Besøke varmekraftverk i Ledvice
Multikulturell dialog

APRIL-JUNI 2016

Godkjenne nylagde læremoduler
Selvevaluerende materiale og studenters arbeidsark
Prosjektpublisering i løpet av åpen dag og informasjonsmøte med foreldre.
Prosjektpublisering gjennom prosjekt bannere og faner
Prosjektpublisering i aviser og skoles nettside
Salgsfremmende materiale/reklamemateriell

MAI 2016

Nettmøte på engelsk for studenter fra Teplice Gymnazium og Numedal videregående skole
Spørreskjema
Ekskursjon på teknisk museum i Praha og Dresden

JUNI OG JULI 2016

Avsluttende sjekk av læreres materiale og studenters arbeidsark
Sjekke innhold og dokumenter på prosjektets nettside

AUGUST 2016

Prosjektmøte på Numedal videregående skole, Nore, Norge
Presentasjon for lærere og studenter ved Numedal videregående skole om skolen i Teplice og Tsjekkia
Uformelt møte med lærere på Numedal videregående skole-sammenligne utdanningssystem i begge land
Multikulturell dialog

SEPTEMBER 2016

Evaluering av prosjektet
Skrive avsluttende rapport
Konkludere den finansielle siden av prosjektet og bokføre alle dokumenter
Publisering av prosjektet på den enkelte skole

Støttet av bevilgninger fra Island, Liechtenstein og Norge gjennom EEA og norske finansielle mekanismer