TIME

Základní informace

Program CZ07

Projekt institucionální spolupráce v rámci programu Spolupráce škol a stipendia Norských fondů a fondů EHP

Číslo projektu: EHP – CZ07-ICP-3-275-2015
Období: 1.1.2016 – 30.9.2016

POinTS = Progresivní možnosti ve vědě a technologii

POinTS je mezinárodní projekt, na němž ve školním roce 2016/17 pracují žáci a učitelé norské střední školy Numedal videregående skole a Gymnázia Teplice z České republiky. Je financován z programu Spolupráce škol a stipendia Norských fondů a fondů EHP.

Účastníci obou partnerských škol hledají spojitosti mezi současnými vědeckými poznatky a jejich vývojem v různých etapách dějin. K řešení náročných úkolů z různých oblastí vědy a technologie využívají širokého množství ICT a metody e-learningu. Jedním z klíčových cílů projektu je snaha vnímat současné poznatky ve vědě jako dílčí výsledek dlouhého vývoje, který se opírá o revoluční objevy z minulosti v oblasti vědy a technologie. V projektu je zacíleno jak na studenty (15 – 17 let), tak na učitele, kteří v rámci pěti samostatných vzdělávacích celků prohlubují své znalosti v oblasti přírodních věd a historie. Účastníci obou partnerských škol tak získají znalosti z různých vědeckých oborů, které uplatní nejen v týmové spolupráci, ale také je využijí v dalším studiu.

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu.