TIME

Basis informasjon

Programme CZ07

Institutional Cooperation Project within the Programme EEA and Norway Grants – EEA Scholarship Programme; Bilateral Scholarship Programme

Project: EHP – CZ07-ICP-3-275-2015
1.1.2016 – 30.6.2016

Framtidige muligheter innafor teknologi og vitenskap

POinTS er et instituelt samarbeidsprosjekt, som lærere og studenter fra Numedal videregående skole i Norge og Gymnazium Teplice i Tsjekkia samarbeider om i skoleåret 2016-2017. Det er finansiert av stipend/skoleprogrammet-EEA og tilskudd fra Norge (Norway Grants)

Deltakere fra begge partnerskolene søker forbindelse mellom nåværende kunnskap og dens utvikling i en historisk sammenheng. De bruker et vidt spekter av ICT og elektroniske læringsmetoder for å hanskes med utfordrende oppgaver fra ulike områder ovenfor vitenskap og teknologi. Hovedmålet er å peke ut vitenskapelig kunnskap som vi forstår nå til dags, er relatert til revolusjonerende funn fra fortiden, og derfor, skulle forstå vitenskap og teknologi som forgreninger i en kontinuerlig progresjon. I vårt prosjekt er målet studenter i alderen 15-17 år, og lærere, som fordyper deres kunnskap i ulike vitenskapelige emner og deres historiske bakgrunn. Deltakere fra begge partnerskolene vil, derfor oppnå kunnskap i ulike vitenskapelige emner, som de anvender ikke bare i teamarbeidsaktiviteter, men også i deres videre studier.

Støttet av bevilgninger fra Island, Liechtenstein og Norge gjennom EEA og norske finansielle mekanismer