TIME

Aktivity

Konference k průběhu implementace EHP a Norských fondů 2009 - 2014 v České republice, sdílení zkušeností a dobré praxe

Zpět

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu.