TIME

Harmonogram

LEDEN 2016

Příprava konkrétních projektových aktivit na celý školní rok

ÚNOR AŽ DUBEN 2016

Tvorba výukových modulů – metodické a pracovní listy
Nákup ICT
Školení učitelů
Příprava obsahu a struktury www stránek projektu
Postupné vkládání vytvořených dokumentů do společného uložiště

DUBEN 2016

Projektová schůzka v Teplicích v České republice
Prezentace pro učitele a žáky Gymnázia Teplice o škole, Nore a Norsku
Prohlídka školy, Didaktického a Biologického parku
Návštěva vyučovacích hodin
Diskuse o projektových materiálech
Exkurze do tepelné elektrárny v Ledvicích
Multikulturní dialog       

DUBEN AŽ ČERVEN 2016

Ověřování nově vytvořených výukových modulů
Autoevaluace metodických a pracovních listů, eventuálně případné úpravy
Propagace projektu v rámci Informativního odpoledne pro rodiče
Propagace projektu prostřednictvím projektového banneru a posteru
Propagace projektu v tisku a na webu škol
Propagační materiály   

KVĚTEN 2016

Webinář v anglickém jazyce pro studenty z Gymnázia Teplice a z Numedal videregående skole
Dotazníkové šetření
Exkurze do technického muzea v Praze a v Drážďanech

ČERVEN A ČERVENEC 2016

Finalizace a poslední kontrola metodických a pracovních listů
Plnění obsahu webových stránek a dokumentů ve společném uložišti

SRPEN 2016

Projektová schůzka ve škole Numedal videregående skole v Nore v Norsku
Prezentace pro učitele a žáky Numedal videregående skole o škole, Teplicích a České republice
Neformální setkání s učiteli z Numedal videregående skole – porovnání systému školství v obou zemích
Multikulturní dialog

ZÁŘÍ 2016

Evaluace projektu
Sepsání závěrečné zprávy
Uzavření finanční stránky projektu – příprava kopií všech dokladů
Propagace projektu na jednotlivých školách

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu.